Wärtsilä har tegnet avtale om HjemJobbHjem

Wärtsilä i Moss ble den andre bedriften som tegnet avtale med Miljøløftet Moss i HjemJobbHjem-prosjektet – et tilbud til bedrifter for å få flere arbeidsreisende til å bruke andre framkomstmidler enn bil til og fra jobb. Tidligere i høst forpliktet Aker solutions seg til å bli med HjemJobbHjem som foreløpig er en pilot i Moss. – Vi trenger alle å bidra til å få færre biler på veiene. Vi ble med HjemJobbHjem blant annet for å sørge for at folk reiser mer kollektivt. Dette er i tillegg helsefremmende, sier Nina Leander som er HMS ansvarlig og kvalitetssjef ved bedriften.

Avtalen om HjemJobbHjem er i boks. Siv Henriette Jacobsen i Miljøløftet Moss og administrerende direktør, Geir Hellum i Wärtsilä er svært fornøyde. Foto: Miljøløftet Moss

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Miljøløftet Moss og bedrifter for å endre reisevanene i mosseregionen. Målet er å redusere bruken av personbil ved å lette overgangen til mer miljøvennlige transportformer. HjemJobbHjem samarbeidet skal bidra til at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet). Konseptet kommer fra Rogaland.

Om HjemJobbHjem:  

HjemJobbHjem er et konsept der det inngås en bedriftsavtale som gir de ansatte i bedriften intensiver for å endre reisevanene sine. Disse intensivene omfatter blant annet en pendlerbillett for buss på 199,- kroner per måned (normal kostnad kr. 700), mulighet for leasing og rabatert kjøp av elsykkel, sertifisering som sykkelvennlig arbeidsplass, tilskudd til sykkelparkeringshus samt muligheten til å delta på kurs der man blant annet kan få teste ut elsykkel. Disse intensivene omfatter blant annet en pendlerbillett for buss på 199,- kr.

Arbeidsgiver forplikter seg til å jobbe for å redusere bruk av personbil i arbeidsreiser, samt svare på en årlig reisevaneundersøkelse. Målet er at ansatte i større grad skal velge bort privatbil til fordel for andre mer miljøvennlige transportformer. Etter 2 ½ år er det nærmere 500 bedrifter med over 53 000 ansatte som deltar i HjemJobbHjem i Rogaland. Andelen som oppgir at de reiste med bil til arbeidet, er redusert fra 67 prosent til 47 prosent (målt fra den første reisevaneundersøkelsen til den tredje).

Miljøløftet Moss vil på samme måte legge mer aktivt til rette for at arbeidstakere oftere velger bort fra privatbilen og heller benytter seg av kollektivtransport, sykkel, gange eller annen miljø- og helsevennlig transport til og fra arbeid. Dette for å bidra til målet om nullvekst i personbiltrafikken. Avtalen med arbeidsgiverne skal være slik at partene i Miljøløftet forplikter seg til insentiver som tilbys gjennom ordningen – en mobilitetspakke.

HjemJobbHjem er kun for ansatte i bedrifter. For å bli med i ordningen må bedriftene må ha eget organisasjonsnummer og tilhørende kontoradresse i Moss eller Rygge kommune. Ordningen krever i tillegg at minimum 75 prosent av de ansatte i bedriften svarer på en reisevaneundersøkelse som gir oss viktig informasjon om reisevaner, holdninger og barrierer. Bedriften må signere en kontrakt med Miljøløftet Moss.