Vant med forslag til bilfri by

Bærekraftige byer var temaet for ungt entrenørskap da fem grupper fra markedsføringslinja ved Malakoff videregående skole deltok på innovasjonscamp. – Det er utrolig spennende å høre ungdommenes ideer. Det er akkurat dette vi jobber med, sier prosjektleder Helene Øvrelid ved Miljøløftet Moss.

Vinnergruppa fikk gullbillett til finalen i Oslo 14.november.

Oppgaven var å komme med nye, innovative løsninger for fremtidens byer. Ideene ble presentert for juryen som i tillegg til Øvrelid bestod av Frode Frivoll fra Østfold fylkeskommune og Alice Snorradottir fra Yolo tegnestudio.

Vinnergruppen hadde valgt å jobbe med fremtidens transportløsninger. – Vi ser at det er mange utfordringer med trafikk i sentrum og dette ønsket vi å fokusere på, sier Christian, Simen, Håvard, Anders og Daniel på vinnergruppa. – Vi ønsker derfor å innføre løyver for å ferdes i sentrum, der det blant annet er billigere løyver for handicappede, næringsliv etc, sier gruppen som nå må finpusse på presentasjonen før finalen for Osloregionen den 14. november.

 

-Veldig relevant

– I dagens byer opplever vi stor trafikk, mye støy og forurensning og et gatenett tilrettelagt for biler.  Flere kommuner jobber i dag for å tilrettelegge for grønnere og mer attraktive byer der de myke trafikantene skal kunne bruke byen til rekreasjon og gode møteplasser. En bomløsning/løyve –løsning  i ytterkanten av byen der kun nyttetrafikk og bilister med spesielle behov slipper inn er derfor et svært relevant tema, sier Helene Øvrelid.

 

Frode Frivoll fra Østfold fylkeskommune, Alice Snorradottir fra Yolo tegnestudio og Helene Øvrelid fra Miljøløftet Moss syntes elevene hadde mange fine presentasjoner.