Tar buss som aldri før

Busspassasjerene i Moss reiser hyppigere med buss etter at Østfold kollektivtrafikk innførte nytt busstilbud i august i fjor.

Det viser både oppdaterte passasjertall og tall fra en reisevaneundersøkelse analysebyrået Epinion har gjennomført på vegne av kollektivselskapet. Et av målene med undersøkelsen, som ble gjennomført i oktober og november, har vært å få tilbakemeldinger fra busspassasjerene om hva de synes om det nye tilbudet.

Bybussene har avgang hvert 15 minutt i rushtiden, og undersøkelsen viser at over halvparten av passasjerene oppgir dette som en viktig årsak til at de velger bussen fremfor andre reisealternativer. – 70 prosent av busspassasjerene sier at de reiser oftere med buss nå enn før august. Det nye rutetilbudet er utformet med tanke på at flere skal ta bussen til skole og jobb, og derfor er det ekstra hyggelig å se at bussen også i større grad brukes til å reise dit, sier Børre Johnsen, administrerende direktør i Østfold kollektivtrafikk.

Den gode trenden fortsetter

Passasjerveksten har fortsatt også etter at det igjen ble betaling på bussen. Østfold kollektivtrafikk kan melde om en økning i antall busspassasjerer på bybussene og lokalbussene på 34 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. – Dette er fantastiske tall som viser at gratis buss har vært et viktig markedstiltak for at flere mossinger skal få øynene opp for bussen som et reelt alternativ til bilen, sier markedssjef Solfrid Rød Olsen. – Antall passasjerer ble doblet i perioden med gratis buss, men det er enda viktigere at passasjerøkningen har fortsatt i tiden etterpå.

Lar bilen stå oftere

Ifølge undersøkelsen opplever omtrent 60 prosent av passasjerene at busstilbudet har blitt bedre siden ruteendringen ble gjennomført i august. At bussen nå er et godt alternativ for togpendlere, er det også mange som setter pris på. – Dette er svært gledelige resultater som tyder på at ruteendringen i august har hatt den ønskede effekten, sier Børre Johnsen.

Ifølge undersøkelsen har de fleste bussbrukerne fått et mer positiv inntrykk av busstilbudet, og mange velger å la bilen stå til fordel for bussen. – De fleste nye kunder har tidligere benyttet bil enten som sjåfør eller passasjer, men det er også en del som har syklet eller gått. Målet med det nye busstilbudet er å bidra til nullvekst i biltrafikken, og det er fint å se at ting trekker i riktig retning, sier han.

Bussprisene er en viktig faktor

Parallelt med at busstilbudet ble endret, ble det også gratis å reise med buss i hele Moss fra august til november. Mange av de som nå reiser oftere med buss, oppgir at gratis-tilbudet er en viktig grunn. Pris oppgis som en viktig faktor for at mossingene skal reise enda mer med buss. Rød Olsen forteller at det særlig er de unge som sier at gratis buss gir økt motivasjon for å reise mer kollektivt, og at denne gruppen har reist mye med bussen når den har vært gratis. – Det er ikke planlagt noen ny gratisperiode i nye Moss. Vi oppfordrer alle som reiser mye med buss til å kjøpe periodebillett. Alle billetter kjøper du enkelt i ØstfoldBillett-appen, avslutter hun.

Fakta om nytt busstilbud

  • Østfold kollektivtrafikk innførte nytt busstilbud i Moss i august 2020.
  • Målet med det nye busstilbudet er å bidra til nullvekst i biltrafikken.
  • Busstilbudet består av 5 hovedbusslinjer, og har fokus på de tyngste boligområdene og arbeidsplassene i Moss og Rygge, med 15 minutters frekvens i rushtiden og 30 minutter ellers.