Hjemjobbhjem i Moss

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Miljøløftet Moss og bedrifter for å endre reisevanene i mosseregionen. Målet er å redusere bruken av personbil ved å lette overgangen til mer miljøvennlige transportformer. ...