Status Kanalbru-prosjektet

Viken planlegger å bygge en ny bru mellom Moss sentrum og Jeløya

 

Foto: Pawel S Erlandsen – Fri høyde over vannlinjen er ca. 4,5 m

 

Dagens klaffebro i stål er fra 1955. Kanalbrua nærmer seg dermed 70 år, noe som også er omtrent levetiden for slike bruer. I Norge er det Veidirektoratet som er brumyndighet. Som brumyndighet har de ansvaret for å godkjenne bruken av brua. Etter tidligere utredninger sa Veidirektoratet i 2022 at Kanalbrua enten må neddimensjoneres eller så må kjøremønsteret endres. Siden neddimensjonering ikke var aktuelt har Viken valgt å se på løsninger som innebærer sentrisk kjøring av tunge kjøretøy. Våren 2022 jobber Viken sammen med kommunen om å finne alternative løsninger for trafikkavvikling frem til ny bru står på plass.

Foreløpig framdriftsplan i Viken:

-Oppstart reguleringsplan høsten 2022 (vil pågå fram til 2024)

-Antatt byggestart 2026 (anslått ferdigstilt i 2028)

 

Ytterligere informasjon finner fra Viken om bru-prosjektet finner man her:

Konsekvenser av innsnevring på Kanalbrua – Viken fylkeskommune

Fv. 317 Ny Kanalbru i Moss – Viken fylkeskommune

Foreløpige oversikt over avbøtende tiltak i forbindelse med innsnevringen av Kanalbrua (listen nedenfor vil bli oppdatert framover):

Gratis parkering på Fiske

Flytting av gangfelt

 

Foto: Pawel S Erlandsen

Foto: Pawel S Erlandsen

Beliggenhet Kanalbrua i Moss – Kilde: Norkart

 

Nedenfor: Typisk trafikkbilde – fredag (klikk for større bildet)

Video nedenfor: (høyreklikk/ny fane for fullskjerm)