Status Kanalbru-prosjektet

Viken planlegger å bygge en ny bru mellom Moss sentrum og Jeløya

 

Foto: Pawel S Erlandsen – Fri høyde over vannlinjen er ca. 4,5 m

 

Dagens klaffebro i stål er fra 1955. Kanalbrua nærmer seg dermed 70 år, noe som også er omtrent levetiden for slike bruer. I Norge er det Veidirektoratet som er brumyndighet. Som brumyndighet har de ansvaret for å godkjenne bruken av brua. Etter tidligere utredninger sa Veidirektoratet i 2022 at Kanalbrua enten må neddimensjoneres eller så må kjøremønsteret endres. Siden neddimensjonering ikke var aktuelt har Viken valgt å se på løsninger som innebærer sentrisk kjøring av tunge kjøretøy. Våren 2022 jobber Viken sammen med kommunen om å finne alternative løsninger for trafikkavvikling frem til ny bru står på plass.

Ytterligere informasjon finner fra Viken om bru-prosjektet finner man her:

Fv. 317 Ny Kanalbru i Moss – Viken fylkeskommune

 

Foto: Pawel S Erlandsen

Beliggenhet Kanalbrua i Moss – Kilde: Norkart