Status Kanalbru-prosjektet

Viken planlegger å bygge en ny bru mellom Moss sentrum og Jeløya

Foto: Pawel S Erlandsen – Fri høyde over vannlinjen er ca. 4,5 m

Dagens klaffebro i stål er fra 1955. Kanalbrua nærmer seg dermed 70 år, noe som også er omtrent levetiden for slike bruer. I Norge er det Veidirektoratet som er brumyndighet. Som brumyndighet har de ansvaret for å godkjenne bruken av brua. Etter tidligere utredninger sa Veidirektoratet i 2022 at Kanalbrua enten må neddimensjoneres eller så må kjøremønsteret endres. Siden neddimensjonering ikke var aktuelt har Viken valgt å se på løsninger som innebærer sentrisk kjøring av tunge kjøretøy. I 2022 jobber Viken sammen med kommunen om å finne alternative løsninger for trafikkavvikling frem til ny bru står på plass. Det ble besluttet å snevre inn kjørefeltene på Kanalbrua fra 4 til 2 felt i juni 2022.

Siste vedtak om Kanalbrua:

Fv. 317 Ny Kanalbru i Moss – Østfold fylkeskommune (ofk.no)

Foreløpig framdriftsplan i Viken:

-Oppstart reguleringsplan høsten 2022 (vil pågå fram til 2024)

-Antatt byggestart 2026 (anslått ferdigstilt i 2028)

PowerPoint-presentasjon (viken.no)

Ytterligere informasjon finner fra Viken om bru-prosjektet finner man her:

Forarbeidsrapport for Helgerødgata og ny kanalbru i Moss – Viken fylkeskommune

Konsekvenser av innsnevring på Kanalbrua – Viken fylkeskommune

Fv. 317 Ny Kanalbru i Moss – Viken fylkeskommune

Tiltak Viken jobber med for å forbedre trafikkfremkommeligheten over Kanalbrua:

Mossingenes forslag for bedre trafikkflyt over Kanalbrua – Viken fylkeskommune

Trafikkdata fra Statens vegvesen:

Trafikkdata | KANALBRUA (vegvesen.no)

Foto 2022: Pawel S Erlandsen

Foto 2022: Pawel S Erlandsen

Beliggenhet Kanalbrua i Moss – Kilde: Norkart

Nedenfor: Typisk trafikkbilde – fredag (klikk for større bildet) før innsnevringen

Video nedenfor: (høyreklikk/ny fane for fullskjerm)

Trafikk måned for måned på Kanalbroa i retning sentrum i 2013 og 2023: