Siste nytt om status på rv.19

Statens vegvesen har, i tråd med gjeldende fremdriftsplan, oppsummert anbefalingen fra planarbeidet i et notat til Samferdselsdepartementet.
Departementet skal behandle saken og komme med sin innstilling. Når innstillingen fra departementet foreligger, sender Vegvesenet en høringsutgave av planprogrammet til Moss kommune for førstegangs politisk behandling.

Når kommunen har godkjent forslaget til planprogram, legges det ut på høring. Forutsatt aksept fra Samferdselsdepartementet og planmyndighet (kommunen), vil høringsperioden være i perioden mars/april–august/september 2020. Tidligste periode for fastsatt planprogram vil være høsten 2020

Her kan du se framdriftsplanen for prosjektet.