Setter sikkerheten først i Kransen

– Mens prosjektet ligger godt i rute med tunnelene samt i dagsonen i Rygge, ser vi at vi har havnet bak plan i Moss sentrum med prosjektering og grunnstabilisering, skriver Bane NOR på nettsiden for prosjektet. For tiden jobbes det med grunnstabilisering i Moss sentrum med både kalksementstabilisering og jetinjisering.

Som ansvarlig byggherre har Bane NOR sikkerheten som øverste prioritet. Det gjelder sikkerheten for våre ansatte, de som jobber for oss og ikke minst alle tredjeparter som oppholder seg i nærheten av våre arbeider.

– Å ha en god og tydelig kommunikasjon med innbyggerne i Moss har alltid vært viktig for prosjektet. Derfor er vi nå åpne på at vi ligger bak skjema for arbeidene i Moss sentrum, på strekningen KransenKleberget. Både i Bane NOR og hos MossIA jobbes det på spreng med å finne gode og robuste løsninger som kan gi ønsket fremdrift for denne delen av jernbaneutbyggingen. Om vi rekker å sette drift på nytt dobbeltspor i desember 2024, slik planen har vært, er per nå usikkert. Men jeg understreker at vi heller bruker litt mer tid, enn å utfordre sikkerheten, sier prosjektsjef Birger Steffensen.

At det er krevende grunnforhold i Moss, har prosjektet vært klar over hele tiden. Gjennom årene er det utført mange grunnundersøkelser, og etter at utførende entreprenør MossIA kom inn i prosjektet er det utført mange supplerende grunnundersøkelser som gir en uvurderlig innsikt i forholdene under bakken. Prosjektet har også alliert seg med de ledende fagmiljøene i Norge og internasjonalt på krevende grunnforhold.