Reisevaner i Oslo og Viken. En analyse av nasjonal reisevaneundersøkelse 2018/2019

Partene i Miljøløftet Moss spleiset i 2017 på en reisevaneundersøkelse.

Analysen er basert på basert på data fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen. Rapporten for reisevaneundersøkelsen er nå ferdigstilt.

Området er delt inn i ulike soner, og rapporten fokuserer på forskjeller og likheter i reisevaner i ulike deler av området.

Ett av de mest sentrale resultatene fra analysen er at det er stor variasjon i Oslo og Viken når det gjelder både reisevaner og tilgang til transportressurser; jo mer sentralt man bor, jo mer miljøvennlig reiser man.

I analysen er det sett på endringer i befolkningens reisevaner, samt hva som er de mest sentrale drivkreftene bak endringene. Det har skjedd en økning i kollektivandel og en reduksjon i bilførerandel, særlig på arbeidsreiser i Oslo. Dette skyldes blant annet at færre har tilgang til gratis p-plass på jobb, og at færre har tilgang til bil (Reisevaner i Oslo og Viken (urbanet.no).

I møte i styringsgruppen i Miljøløftet Moss 23. april vil Ingunn Opheim Ellis fra Urbanet Analyse presentere de viktigste funnene i Moss.