Sykkel/gange

Gjennom mobilitetspakken Grønnere reiser skal Miljøløftet Moss få flere til å sykle, gå eller reise kollektivt.

Grønnere reiser

– Vi må jobbe bredt på mange områder samtidig, sier leder for styringsgruppa Siv Jacobsen. – Nå holder vi på å gå gjennom alle innspillene fra medvirkningsmøtene tidligere i år og disse vil bli viktige for det videre arbeidet med mobilitetspakken, sier hun.

Det var Styringsgruppen for Miljøløftet Moss som ønsket seg en ny tiltaksplan for holdningsskapende kampanjer tidligere i vår. Arbeidet med mobilitetspakken ble derfor satt i gang og skal legges frem for Styringsgruppa i august. Miljøløftet Moss ser på en rekke løsninger som blant annet bildeling, gåstrategi og tiltak for kollektivreisende og sykkel. Målet er å stimulere til at flere velger å sykle, gå eller reise kollektivt.

Moss som sykkelby

Hvordan hadde det vært å kunne sykle til, fra og rundt i Moss – langs tilrettelagte ruter, der du det kjennes trygt å sykle? Det er det underliggende målet for sykkelplanen for Moss og Rygge. Bakker og trafikk. Lite logiske ruter. For lite tilrettelegging. Dårlig tid.

 

 

Det er mange grunner til at vi velger bilen framfor sykkelen. Noen er høyst reelle, andre er noen ganger ut fra bekvemmelighet. Vi kjører mye bil i Moss – både på kortere og lengre strekninger, og framkommeligheten i Mosse-trafikken er en kjent utfordring. Fergetrafikken blander seg inn i allerede tett lokaltrafikk, og da blir det kø. Den største trafikken i Moss går over kanalbroen, og det kan vi ikke laste fergetrafikken for. Det handler om oss.

Derfor har vi laget en sykkelplan. En plan som skal sikre at vi bruker det vi har på en best mulig måte. Vi ser for oss trygge, sammenhengende og logiske traseer for sykkel, kryssutbedringer og andre incentiver for framkommelighet på sykkel. Forslaget om midlertidig gang- og sykkelbru fra Jeløya er et av mange foreslåtte tiltak som sammen med god tilrettelegging i hver ende vil redusere reisetid og øke mobilitet.

Her kan du lese den vedtatte sykkelplanen for Moss og Rygge. Her kan du lese den vedtatte sykkelplanen for Moss og Rygge. Har du synspunkter, vil vi gjerne høre fra deg: Plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge.

Tiltak for sykkel:

El-sykkelbibliotek: Klima Østfold og Moss kommune samarbeider om dette. Åtte elsykler og en ellastesykler lånes ut til personer over 18 år med lånekort på Moss bibliotek. Det er Moss bibliotek som administrerer ordningen, og elsyklene er populære utlånsobjekter. I 2018 var det 275 utlån inkludert fornyinger.

Vår- og vintersjekk: Sykkelgruppa i Miljøløftet Moss arrangerer vår- og vintersjekk for sykler der de frammøtte får satt i stand sykkelen for sesongen. Tilbudet er svært godt besøkt.

Sykkelbygruppa

Sykkelbygruppa i Miljøløftet Moss ledes av Statens vegvesen og består av prosjektleder for Miljøløftet Moss, samt representanter fra Moss og Rygge kommuner og Østfold fylkeskommune. Sykkelbygruppa har ansvaret for å få på plass et helhetlig sykkelveinett i Moss, på tvers av forvaltningsansvar. Gruppa skal være en pådriver til gode løsninger, kampanjer og holdningsskapende arbeid.

Sykkelbygruppa i Miljøløftet Moss: Fra venstre: Cecilie Kildahl, Moss kommune, Beate Ertresvåg Myklevoll,  Statens vegvesen, Helene Øvrelid, prosjektleder for Miljøløftet Moss, Hanne Brostrøm, Østfold fylkeskommune og Svein Braaten, Rygge kommune. Foto: Ernst Ole Bekkedal.