Buss

Moss kommune har ett klart mål om å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt i regionen.

2022: SSB: Flere reiser kollektivt igjen (transport.no)

Link til rutetabeller: Bussruter for Moss og Rygge (ostfold-kollektiv.no)

Kollektivpriser: Priser (ostfold-kollektiv.no)

2020:

En omlegging av busstilbudet fra høsten 2019 og gratisbuss i tre måneder var ett viktig bidrag for å oppnå dette.

– Metrolinjene i Moss hadde over 700.000 passasjerer i 2018 og har hatt en positiv utvikling siden oppstarten i 2014 med en samlet vekst på over 15%. Vi opplever samtidig en del utfordringer med dagens tilbud som vi nå vil prøve å rette på.

For å øke kollektivandelen, er det viktig gjøre tilbudet enklere, mer forutsigbart og lettere tilgjengelig for folk. Vi må prioritere arbeids- og skolereiser på de viktigste strekningene først, så må vi samtidig ha en bredde i tilbudet som også ivaretar reisebehovene utenfor hovedlinjene og utenfor rushtiden. Jeg mener at det nye tilbudet er et godt skritt i riktig retning, sier Olav I. Moe, leder for Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune

2023: Gratis buss til Jeløya

Moss-linjekart-2023-01-25

 

Nye busslinjer

Nytt busstilbud har fokus på de tyngste boligområdene og arbeidsplassene i Moss og Rygge gjennom etablering av 5 hovedbusslinjer med 15 minutters frekvens i rushtrafikken og 30 minutter ellers.

Tilbudet mot Øreåsen er delt i linje 21 og 24 for å betjene Høyden og Varnaveien, og vil samlet sett gi like høy frekvens som øvrige linjer på størstedelen av strekningen.

 

Flere rushtidsavganger

 

Antall avganger med lokalbussene øker. Foto: Østfold kollektivtrafikk

Bussene har nå flere avganger i rushtiden som er utvidet til 3 timer på morgenen og 4 timer på ettermiddagen. Dette har gitt 2 til 3 timer ekstra med dobbelt så mange avganger sammenlignet med dagens tilbud. En slik utvidelse har ført til at flere har valgt å ta bussen. Antall avganger med lokalbusslinjene har nå økt til 30 minutters frekvens i rushtiden og 60 minutter ellers.

 

Bedre tilrettelagt for pendlere

De nye avgangstidene ble  planlagt med utgangspunkt i togtidene for regiontog på Moss stasjon og lokaltog på Kambo stasjon. De nye hovedlinjene betjener sentrum. Dette gir mulighet for bedre kjøretider og økt reguleringstid som forhåpentligvis vil gi bedre forutsigbarhet og avgangspresisjon. Målet er færre forsinkelser og bedre pålitelighet.

Her finner du linjekart, rutetabeller og mer informasjon om det nye tilbudet.

 

Kollektivtiltak

 

Bybussene i Moss har hatt en passasjerøkning på 15% siden oppstarten av Metrolinjene i 2014.

Sommeren 2018 ble det inngått en ny avtale med Vy med nye by- og regionbussen som kjører på biogass. Kvaliteten har økt og utslippene av CO2 er redusert med over 90%. Ny motorteknologi gir samtidig en betydelig reduksjon av Nox. Nå nærmer det seg oppstart av nytt rutetilbud fra høsten 2019 med flere rushtidsavganger både på hovedbusslinjene og lokalbusslinjene.

Nye linjer vil snu i sentrum, noe som forhåpentligvis vil føre til færre forsinkelser og økt pålitelighet. Tilbudet vil samtidig passe bedre med togtidene både for regiontog ved Moss stasjon og lokaltog fra Kambo. Mer og bedre informasjon på tavler og skilt med sanntidsinformasjon vil etter hvert komme på plass langs de nye hovedbusslinjene

Slik fungerer Flex Moss

Flex har ulikt tilbud for de som bor i byen, og de som bor utenfor. Felles for alle tilbudene er at du må forhåndsbestille turen din.

For deg som bor utenfor byen

Hvis du bor innenfor Flex sin kjørerute henter og leverer vi deg på din hjemadresse. Hvis du er usikker på om Flex kjører i området du bor, kan du gå inn på nettsiden vår eller ringe oss på telefon 69 12 54 80, så vil vi hjelpe deg.

For deg som bor i byen

I bysentrum henter og leverer Flex på bestemte Flex-møteplasser. Du kan besøke nettsiden vår eller ta kontakt med oss på telefon 69 12 54 80, så vil vi sjekke om du har en Flex-møteplass i nærheten av der du bor.

Les mer på Flexmoss.no