Positiv til statlig tiltakspakke for fylkeskommunene

– Denne tiltakspakken er en god start, og det er signalisert en positiv vilje til videre forpliktelser. Krisepakken til kollektivtrafikken reduserer usikkerhet inn mot påsken, og gir et nødvendig pusterom for kollektivselskapene i Viken, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

31.mars behandlet Stortinget den tredje tiltakspakken i forbindelse med koronakrisen.

I tiltakspakken får kommuner og fylkeskommuner 5 150 milliarder kroner, der 1 milliard av disse skal brukes til å sikre kollektivtransport i fylkene. – Tiltakspakken er avgjørende for næringslivet og arbeidstakere, kollektivtrafikken og andre offentlige tjenester til innbyggerne, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune.

Avgjørende med mer midler til kollektivtrafikken

Det gis 1 milliard kroner som kompensasjon for kollektivselskapenes sterkt reduserte billettinntekter.   – Dette er positivt og helt nødvendig for å opprettholde kollektivtrafikken på kort sikt, sier Halvard Ingebrigtsen. – Den foreslått fordelingen av disse midlene mellom fylkene gjenspeiler likevel ikke den store andelen Ruter har av det totale inntektstapet til kollektivselskapene i Norge, påpeker Ingebrigtsen.

Han understreker at ytterligere krisepakker er avgjørende for å videre kunne opprettholde den kritiske samfunnsfunksjonen som kollektivtransporten er.   – Det er viktig at staten følger opp videre for å sikre videre bærekraftig finansiering av kollektivtrafikken slik at vi kan opprettholde et forsvarlig tilbud fremover. Ikke bare er det arbeidsplassen til mange, kollektivtransporten er samfunnskritisk infrastruktur, sier Halvard Ingebrigtsen.

Får større pott til bedriftsintern opplæring

Stortinget gir også midler til fylkeskommunene til kompetanserettede tiltak, gjennom 250 millioner kroner i støtte til bedriftsintern opplæring. Midlene er begrunnet med å støtte bedriftsintern opplæring, mulighet til å øke kapasitet innen videregående opplæring og fagskoler for de som nå er permittert, samt å styrke de regionale karriereveiledningssentrene. – I den vanskelige situasjonen i mange permitterte og arbeidsledige er i nå, er det er riktig å gi de muligheten til å få opplæring og utvide sin egen kompetanse, sier Ingebrigtsen.

– Vi er glade for prinsippet om krisepakkens kontanttilskudd til hardt rammede bedrifter. Dette er viktig for å redde næringslivet i Viken gjennom en vanskelig tid. Reiselivsnæringen er en av mange bransjer som lider store tap, og er blant de viktigste arbeidsplassene i flere lokalsamfunn i Viken, sier Ingebrigtsen.