Ny parkeringsstrategi for Moss

Miljøløftet Moss vil utarbeide en overordnet strategi for parkering. Den første fasen i arbeidet vil bestå av å kartlegge og evaluere parkeringssituasjonen i Moss. Basert på kartleggingen vil det utformes felles prinspiller for parkering. Forslaget oversendes kommunen for videre oppfølging. Miljøløftet Moss oversendte oppstartsak om parkeringspolitikk i desember 2019.

Saken ble behandlet politisk våren 2021.