Pågående prosjekter i Moss kommune i 2022

I listen nedenfor omtales det prosjekter som Miljøløftet Moss følger i 2022:

Arbeidsliste april 2022

Mosseprosjekter nær Kanalbrua

Tidligere utarbeidede tiltaksplaner for Moss:

2019 Mobilitetspakke-for-grønnere-reiser

2019 Hovednett-for-sykkeltrafikk-MossRygge

2018 Tiltaksplan-for-å-avbøte-trafikkutfordringene-gjennom-MOss-i-påvente-av-ny-rv.19