Nye rutetider og gratis buss ga strålende resultater

Gavepakken med gratis buss i Moss ga resultater man knapt kunne drømme om i forkant.

Det er målet om nullvekst i personbiltrafikk som ligger til grunn for storsatsingen i kollektivtilbudet i regionen. – Det er krevende å få folk til å legge om hverdagsvanene sine. Gratis buss i tre måneder ble derfor innført for å gjøre terskelen for å reise miljøvennlig så lav som mulig, sier markedssjef i Østfold kollektivtrafikk, Solfrid Rød Olsen. Hensikten var å få flere til å prøve ut bussen i forbindelse med nytt rutetilbud. I perioden med gratis bussreiser har antallet busspassasjerer økt med 98% sammenlignet med samme perioden året før. To uker etter gratisperioden har antallet som reiser med buss, økt med 42% sammenlignet med samme periode i fjor.

Omleggingen av rutetilbudet innebærer blant annet flere rushtidsavganger med utvidet rushtid. Avgangstidene er planlagt med utgangspunkt i togtidene for regiontog på Moss stasjon og lokaltog på Kambo stasjon.

Ikke alle avganger passer for alle, og en del har savnet bedre forbindelser. Her viser Rød Olsen til Flex-ordningen: et tilbudet til dem som kan reise på dagtid og bor i områder uten ordinære bussruter. Flex er en blanding av taxi og buss, og innebærer henting og høyere servicenivå enn vanlig buss. Tilbudet er gratis, men krever forhåndsbestilling.

– Drømmeresultater

Etter åtte uker med det gratis busstilbudet, har antall kollektivreisende med bybuss og sekundærruter økt med hele 96 prosent, sammenlignet med samme periode i 2018. Tallenes tale er klar: 140 441 reiser i fjor, mot hele 274 575 i år! – Dette resultatet var mer enn vi kunne drømme om, sier en strålende fornøyd Siv Jacobsen, leder av styringsgruppa for Miljøløftet Moss. Nå håper hun mossingenes grønne reisevaner vil vedvare.