Ny leder for styringsgruppen for Miljøløftet Moss

Kristoffer Robin Haug, fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken, er ny leder for Styringsgruppen for Miljøløftet Moss. 

Haug overtar vervet etter Siv Henriette Jacobsen.