Ny leder for Styringsgruppa for Miljøløftet Moss

Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for distrikt og vei, er valgt som ny leder i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss.

– Moss står foran en hektisk og spennende periode med byggingen av nytt dobbeltspor og rv19. Jeg ser frem til å skulle jobbe med et fagområde som betyr så mye for utviklingen i Moss, både for næringslivet og enkeltpersoner, sier Olav Skinnes,

Olav Skinnes overtar vervet etter Kristoffer Robin Haug. Han er Fylkesråd for samferdsel. I tillegg har fylkesrådsområdet oppgaver knyttet til veiplanlegging, kollektivtrafikk, bypakker, bredbånd, beredskap, trafikksikkerhet og fiskerihavner. Skinnes er bosatt i Krødsherad hvor han også var ordfører i perioden 2003-2015. Han var fylkesvaraordfører for Buskerud fylkeskommune i perioden 2015-2019. I tillegg har han vært leder av hovedutvalget for samferdsel i BFK og regionrådet for Midtbuskerud.