Møter og referater

Kommende møter i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss:
3.april
5.juni
28.august
9.oktober
4.desember

Møte i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss 7.februar:

Protokoll fra styringsgruppa 13.12.19
KVU øst for Oslo
Orientering fra Bane NOR

Møte i styringsgruppen for Miljøløftet Moss

Møte i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss 13.12.2019

Protokoll fra styringsgruppa 13.12.19
Presentasjon av hensetting
Organisering av Viken 
2019.12.02_Rv.19 Moss-Orientering om prosjektet

Bane Nor: Informasjonsmøte på Verket scene 5.11.2019

Her kan du se PDF av presentasjonene som ble vist.

Møte i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss 18.10.2019

Åpent møte om Rv19 ved Statens vegvesen, Bylab 24.09.2019: