Møter og referater

Kommende møter i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss:

Møte i styringsgruppen for Miljøløftet Moss 4.desember

Møte i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss 9.oktober

Møte i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss 28.august.

Møte i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss 5.juni:

 

Møtet ble streamet via Moss kommunes kommune-tv. 

Møte i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss 3.april:

Møtet ble streamet via Moss kommunes kommune-tv.

Møte i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss 7. februar:

Protokoll fra styringsgruppa 13.12.19
KVU øst for Oslo
Orientering fra Bane NOR
Årsrapport samarbeidsavtalen 2019 
Reisevaneundersøkelse fra Østfold kollektivtrafikk
Parkering
Møte i styringsgruppen for Miljøløftet Moss

Møte i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss 13.12.2019

Protokoll fra styringsgruppa 13.12.19
Presentasjon av hensetting
Organisering av Viken 
2019.12.02_Rv.19 Moss-Orientering om prosjektet

Bane Nor: Informasjonsmøte på Verket scene 5.11.2019

Her kan du se PDF av presentasjonene som ble vist.

Møte i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss 18.10.2019

Åpent møte om Rv19 ved Statens vegvesen, Bylab 24.09.2019: