Kanalbrua – innsnevring – avbøtende tiltak

Som et av flere avbøtende tiltak i forbindelse med innsnevringen på Kanalbrua har Moss kommune besluttet å etablere gratis parkering på Fiske. Det er ca. 130 parkeringsplasser på Fiske. Les mer her: Gratis parkering ved Fiske på Jeløy

Kilde: Google Maps 2022

Foto 2022: Pawel S Erlandsen – God parkeringskapasitet i august 2022

Foto 2022: Pawel S Erlandsen – Parkeringsautomaten er ute av drift

På parkeringsplassen er det mulig å lade elbiler. Det er 8 stk. type 2 ladere.