Kanalbrua – innsnevring – avbøtende tiltak

Som et av flere avbøtende tiltak i forbindelse med innsnevringen på Kanalbrua har Viken fylkeskommune flyttet gangfeltet fra øst til vestsiden av Kanalbrua.

Foto 2022: Pawel S Erlandsen

Foto 2022: Pawel S Erlandsen