Invitasjon til å delta i en undersøkelse.

Sjøsiden Moss og Bane NOR Eiendom Sjøsiden Moss AS og Bane NOR Eiendom skal utvikle to sentrale områder rundt nye Moss stasjon og inviterer til å delta i en undersøkelse. Dette er første del av medvirkning til detaljregulering som planlegges gjennomført fra 2021. Gå inn på hjemmesiden for å delta i undersøkelsen: https://www.medvirk-mossknutepunkt.no/  Som takk for deltakelsen kan man bli med i trekningen av gavekort på en verdi av 500 kr. Fem heldige vinnere trekkes ut.

Denne typen byutvikling i nærområdene rundt stasjonen kalles knutepunktutvikling. Moss nye stasjon blir regionens viktigste knutepunkt. Nasjonale, regionale og kommunale føringer legger opp til en konsentrert byutvikling ved kollektivknutepunktet med boliger og arbeidsplasser. Samtidig blir det viktig å etablere bymessige omgivelser som styrker tilknytningen til sentrum.

Stasjonsområdet blir en del av Sjøsiden, en framtidig bydel som skal henge godt sammen med sentrum, med egne nabolag, arbeidsplasser og møteplasser. Vi ønsker å etablere en bred og inkluderende prosess i utviklingen av de to tomtene som nå skal reguleres og begynner derfor arbeidet med å involvere lokalbefolkningen før oppstart av planarbeidet.