Informasjonsmøte om rv.19

Hvor skal riksvei 19 gå? Er du nysgjerrig på hvilke alternativer vi ønsker å utrede videre og hvorfor? 

Møt Statens vegvesen på Verket Scene i Bernt Ankers gate 19 i Moss, mandag 2. desember, kl. 18 til 20. 

Informasjonsmøtet er for innbyggere, gårdeiere, næringsaktører og andre som interesserer seg for den fremtidige riksvei 19-løsningen. Vi ønsker innspill og kommentarer, og på møtet kan du være med å påpeke viktige hensyn som prosjektet må ta hensyn til. 

Vi presenterer de foreløpige faglige konklusjonene som danner grunnlaget for de tre alternativene vi velger å utrede videre. Nå følger en mer detaljert utredning – konsekvensutredning, og deretter skal vi utarbeide en kommunedelplan. På møtet orienterer vi også om hvor i prosessen vi står, og hvordan vi går videre for å nå målet om byggestart senest i 2028. 

Følgende faktorer er viktige for rv. 19: 

– Hva som er mulig å bygge
– Høy måloppnåelse
– Konsekvenser for landskapet
– Innvirkning på trafikksituasjonen i Mosseregionen
– Kostnader
– Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Kontaktperson:
Prosjektleder Jyar Dara, e-post: Jyar.dara@vegvesen.no, tlf: 959 24 214

Klikk her for å lese mer om de alternativene vi velger å gå videre med

Klikk her for å lese Jyar Daras kronikk i Moss Avis om valgene vi har tatt