Gratis buss for innbyggerne

Miljøløftet Moss kommer nå med en gavepakke til innbyggerne. Fra august blir det gratis reise med buss i Moss og Rygge.

19. august lanseres nytt busstilbud i de to kommunene. Fra da og frem til 17. november vil det være gratis å reise med buss i Moss og Rygge.
– Vi jobber for et nullvekstmål i intern personbiltrafikk og må derfor få flere over på mer miljøvennlige transportformer. Vi håper gratis buss kan friste flere til å prøve ut bussen og reise kollektivt. Tilbudet gjelder på alle interne reiser i Moss- og Rygge kommune, og man trenger ikke ha busskort eller billett app for å benytte seg av tilbudet, sier leder av styringsgruppa for Miljøløftet Moss, Siv Jacobsen.

Miljøløftet Moss er et samarbeid mellom flere aktører, blant annet Østfold fylkeskommune og Moss- og Rygge kommune. Partene jobber for å gjøre Moss til en mer konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig by. – Det nye busstilbudet fra 19. august kommer særlig arbeids- og skolereisende til gode, sier direktør i Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen. Vi har valgt å prioritere lengre rushperiode på hverdager fremfor økt frekvens. En slik utvidelse gjør at busstilbudet vil være et bedre alternativ for flere pendlere, blant annet til Oslo.

I høst har du mulighet til å teste ut de nye bussrutene helt gratis. Foto: Ove Tøpfer/ ØKT

– Vi håper at innbyggerne i Moss og Rygge vil benytte gratisbuss-perioden til å teste det nye busstilbudet – og forhåpentligvis reise mer kollektivt på sikt, fortsetter Johnsen og får støtte fra Siv Jacobsen. – Vi vet at det er vanskelig å legge om reisevaner, men vi håper at dette kan bidra til at flere vil la bilen stå til fordel for buss eller andre miljøvennlige alternativer når gratis-perioden er ferdig, sier Jacobsen.

Fakta om gratis buss

  • Busstilbudet blir gratis fra 19. august til 17. november, og gjelder kun på interne reiser i Moss- og Rygge kommune.
  • Alle får gå på gratis foran hos sjåføren, uten bruk av busskort eller billett-app.
  • Gratis buss gjelder alle bussrutene i og mellom kommunene, inkludert VY3 (Men, ikke Flybussekspressen, linje 540 Moss-Son-Vestby stasjon og linje 545 Steinerskolen Moss-Vestby stasjon)
  • Skal du reise videre til Råde, Fredrikstad osv. må du betale ordinær pris.