Reis smart

Vi oppfordrer alle som bor og jobber i Moss til å reise kollektivt, sykle eller gå mer. Hvis alle vi som vanligvis kjører bil til jobb hadde valgt annet transportmiddel bare én dag i uka, ville det redusert biltraffikken med 20% i rushtiden. Det er bedre for helsa, miljøet og køene.

Det viser seg at ca. halvparten av alle som har under fem kilometer til jobb helst velger bilen, og at en femtedel av oss med én kilometer eller mindre også kjører bil når vi skal til og fra jobb. Start gjerne med å finne deg én dag i uka hvor du kan velge annet transportmiddel enn bilen. Tar du utfordringen? Hvilken dag velger du?

Reis kollektivt

Kollektivtransport gir lavere utslipp enn bilkjøring, og i større byer er det helt nødvendig for å unngå trafikkork og heftig eksosluft. Jo flere passasjerer, desto mindre utslipp per passasjer. Tog og skinnegående transport er mest miljøvennlig, buss er en god nummer to. I tillegg til å spare miljøet får du trim når du går til og fra bussen.

Sjekk din bussrute og priser på nettsiden til Østfold kollektivtrafikk.
Togruter på Vy finner du her!

Sykle eller gå til jobben

Å sykle eller gå til jobben gir en god start på dagen – du får frisk luft og får kroppen i gang. Helsemyndighetene anbefaler oss å være i fysisk aktivitet 30 minutter hver dag, kanskje du dekker ditt behov ved å sykle eller gå til jobben? Med elsykkel er det lettere å sykle uten å bli svett, f.eks i motbakker, med barn i sykkelvogn eller over lengre distanser.

Reis mindre

Alle reiser belaster miljøet. Den mest miljøvennlige reisen er den du dropper. Kanskje har du mulighet til hjemmekontor en dag i uka? Kanskje kan du legge ferien til Norge, og helgeturen til lokalmiljøet? Kanskje jobben din kan benytte seg mer av telefonmøter og videokonferanser? Mulighetene er mange.

Kjør sammen til fritidsaktiviteter

Å kjøre sammen sparer både miljøet og penger. I tillegg er det hyggelig for barna og ikke minst praktisk for de voksne. Lag avtaler med andre foreldre neste gang barna skal på aktiviteter. I en travel hverdag kan det være fristende å bruke bilen for å kjøre barna til skole og fritidsaktiviteter. Men ikke glem at fysisk aktivitet er viktig for læring og god helse. Kjører du barna til skolen er du i tillegg med på å gjøre skoleveien mer utrygg og forurenset. Du bidrar til klimagassutslipp og lærer barna opp til å bli bilister.

La barna gå til skolen

Følg barna i gå-grupper

Å følge barna kan være en utfordring å få til i en travel hverdag. Men med avtaler om gå-grupper med andre foreldre i klassen kan barna gå i grupper hver dag og foreldre bytte på ansvaret. Et smart lite tips er å finne faste møtepunkt og sette opp en gå-kalender.

 

Les mer om gå-grupper her! 

Prøv en bilfri uke

Med bilen lett tilgjengelig er den lett å ty til, også når det strengt talt ikke er nødvendig. For å begrense bilbruken i det daglige kan det være smart å starte med et eksperiment: La bilen stå urørt i en uke! Prøv gjerne å få familie, kollegaer eller venner med deg. Da kan dere avslutte med en feiring hvor erfaringene oppsummeres. Gikk det bedre eller dårligere enn forventet?