Evaluering av Miljøløftet Moss i 2022

Politisk styringsgruppe i Miljøløftet Moss bestilte 4.12.2021 en evaluering av Miljøløftet Moss. Arbeidet ble deretter igangsatt av sekretariatet. I februar 2022 var resultatene klare fra spørreundersøkelsen til partene i samarbeidsgruppene. Her vises oppdatert presentasjon etter politisk styringsgruppe 25.04.2021:

PRESENTASJON evaluering MM april 2022

Basert på funnene fra spørreundersøkelsen vil sekretariatet fortsette evalueringsarbeidene i 2022.