Bypakkeutredning

Kommunestyret vedtok i april 2024 at det skal startes opp en bypakkeutredning i Moss. Se sak: Bypakke Moss - prinsippvedtak (acossky.no) Etter kommunestyrets vedtak har Moss kommune i mai 2024 tatt initiativ til å igangsette ett bypakkesamarbeid med  Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen m.fl.. Denne samarbeidsgruppen skal jobbe med mulige bypakkeløsninger i Moss...

Reisevaner i Oslo og Viken. En analyse av nasjonal reisevaneundersøkelse 2018/2019

Partene i Miljøløftet Moss spleiset i 2017 på en reisevaneundersøkelse. Analysen er basert på basert på data fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen. Rapporten for reisevaneundersøkelsen er nå ferdigstilt. Området er delt inn i ulike soner, og rapporten fokuserer på forskjeller og likheter i reisevaner i ulike deler av området. Ett av de mest...