Reisevaner i Oslo og Viken. En analyse av nasjonal reisevaneundersøkelse 2018/2019

Partene i Miljøløftet Moss spleiset i 2017 på en reisevaneundersøkelse. Analysen er basert på basert på data fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen. Rapporten for reisevaneundersøkelsen er nå ferdigstilt. Området er delt inn i ulike soner, og rapporten fokuserer på forskjeller og likheter i reisevaner i ulike deler av området. Ett av de mest...

Setter sikkerheten først i Kransen

- Mens prosjektet ligger godt i rute med tunnelene samt i dagsonen i Rygge, ser vi at vi har havnet bak plan i Moss sentrum med prosjektering og grunnstabilisering, skriver Bane NOR på nettsiden for prosjektet. For tiden jobbes det med grunnstabilisering i Moss sentrum med både kalksementstabilisering og jetinjisering....