Gratis buss for innbyggerne

Miljøløftet Moss kommer nå med en gavepakke til innbyggerne. Fra august blir det gratis reise med buss i Moss og Rygge. 19. august lanseres nytt busstilbud i de to kommunene. Fra da og frem til 17. november vil det være gratis å reise med buss i Moss og Rygge. ...

Moss som sykkelby

Hvordan hadde det vært å kunne sykle til, fra og rundt i Moss – langs tilrettelagte ruter, der du det kjennes trygt å sykle? Det er det underliggende målet for sykkelplanen for Moss og Rygge. Bakker og trafikk. Lite logiske ruter. For lite tilrettelegging. Dårlig tid. Det er mange grunner til...

Byutredningen

Fortetting er viktig for å begrense bilbruken – men ikke nok. Godt planlagt arealbruk med fortetting gir færre og kortere bilturer, og gjør at flere går over til mer miljøvennlige transportformer som sykkel, gange og kollektivtransport. Imidlertid er konsentrert arealbruk alene ikke nok til å nå målet om nullvekst i...

Bane NOR plantet ny skog i Mosseskogen

I mai 2019 plantet jernbaneprosjektet tusen nye trær i Mosseskogen. I områder hvor vi har måttet fjerne vegetasjon pga etablering av den nye anleggsveien har vi nå plantet nytt. Mosseskogen er et yndet rekreasjonsområde for mange mossinger og prosjektet ønsker å legge til rette for at alle fremdeles skal ha gode friluftsopplevelser i...

Aktiv alderdom – hvordan leve hele livet?

Velkommen til en hyggelig lanseringsfest hvor livsglede står i fokus. Hvordan skal eldre mossinger få en enda mer aktiv og givende hverdag? Det er mange aktivitetstilbud, men ofte er problemet å komme seg dit det skjer. I august lanseres Flex bestillingsreise i Moss, og i den anledning inviterer Østfold...

Flere bussavganger

Moss og Rygge kommuner har klare mål om å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt i regionen. En omlegging av busstilbudet fra høsten 2019 vil være et viktig bidrag for å oppnå dette....

Hjemjobbhjem i Moss

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Miljøløftet Moss og bedrifter for å endre reisevanene i mosseregionen. Målet er å redusere bruken av personbil ved å lette overgangen til mer miljøvennlige transportformer. ...

Bane NOR vil gi kunst til folket!

Bane NORs dobbeltspor-prosjekt i Moss ønsker å gi noe positivt tilbake til folket. I fjor satt vi opp en 720m-lang spuntvegg langs havna som mange mener er stygg å se på. Vi har tatt disse signalene på alvor og ønsker nå å bidra til å gjøre denne veggen litt mer spennende i årene...