Bypakkeutredning

Kommunestyret vedtok i april 2024 at det skal startes opp en bypakkeutredning i Moss.

Se sak: Bypakke Moss – prinsippvedtak (acossky.no)

Etter kommunestyrets vedtak har Moss kommune i mai 2024 tatt initiativ til å igangsette ett bypakkesamarbeid med  Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen m.fl.. Denne samarbeidsgruppen skal jobbe med mulige bypakkeløsninger i Moss i perioden fram til våren 2025.

Aktuelle veiprosjekter som vil bli vurdert i bypakkeutredningen er bl.a. rv19, ny Kanalbro m.fl.

Spørsmål eller innspill til/om bypakkeutredningen kan rettes til areal- og transportplanlegger André Kraemer Góes i Moss kommune.

Epost: andre.kraemer.goes@moss.kommune.no
Telefon: 48 66 87 07