Biltrafikken på rådhusbrua er kraftig redusert

–  Dette viser at tiltakene virker, sier Siv Henriette Jacobsen, leder av styringsgruppa i Miljøløftet Moss. Hun er svært fornøyd med at arbeidet har gitt så gode resultater.

Trafikkmålingene er gjort av Statens vegvesen for perioden 2018-2019 og viser at trafikken er redusert med hele 550 færre kjøretøy i døgnet siden 2018. –  Dette er fantastiske tall som viser at perioden med gratis buss kombinert med et nytt og bedre rutetilbud har hatt effekt. Folk har fått prøvd ut bussen og erfart at dette er et transportmiddel som kan konkurrere med bilen, sier Jacobsen.– Dette er en positiv tendens som bekrefter at arbeidet mot nullvekstmålet i intern persontrafikk går i riktig retning. Det tar lang tid å endre holdninger og vi må jobbe iherdig videre, sier sier Helene Øvrelid, prosjektleder i Miljøløftet Moss.

Miljøløftet Moss jobber med tiltak for å få flere over på sykkel, gange og kollektiv. Det er utarbeidet to handlingsplaner med en rekke tiltak som skal stimulere flere til å reise miljøvennlig. Et av tiltakene er prosjektet hjemjobbhjem som er et samarbeid mellom Miljøløftet Moss og lokale bedrifter for å få flere av de ansatte til å sykle, gå eller reise kollektivt til og fra jobb. I dag signerer Miljøløftet Moss en avtale med Wärtsilä Moss. I høst inngikk vi en avtale Aker solutions. Dersom flere velger å sette igjen bilen hjemme vil det bli mindre trafikk, bedre miljø og hyggeligere og trygger å ferdes for mye trafikanter.

Her er tallene for Rv. 19 Rådhusbrua og er trafikktall for 2018 og 2019:

·       Fram til gratisperioden for buss så var det i gjennomsnitt rundt 300 færre kjt/døgn i 2019 i forhold til 2018.

·       I gratisperioden for buss ble det ytterligere 350 (300-400) færre kjt/døgn slik at det ble totalt 650 (600-700) færre kjt/døgn i 2019 i forhold til 2018.

·       Etter gratisperioden for buss er det tatt ut trafikktall fram til og med 15/12 og det er da totalt 550 (500-600) færre kjt/døgn i 2019 i forhold til 2018. Altså rundt 100 kjt/døgn opp fra gratisperiode

Effekten på lenger sikt må sees nærmere på over nyttår ved å sammenholde både trafikktelledata og solgte bussbilletter.

 

 

 

 

Fakta om Miljøløftet Moss:

 

Miljøløftet Moss er et samarbeidet mellom Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Moss og Rygge kommuner, Jernbanedirektoratet og BaneNOR. Partene jobber i felleskap med å utvikle Moss til en mer konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig by.

Miljøløftet Moss har et felles mål om 0-vekst i intern personbiltrafikk og vi må derfor få flere over på mer miljøvennlige transportformer. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at mosseregionen blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.