Bane NOR plantet ny skog i Mosseskogen


I mai 2019 plantet jernbaneprosjektet tusen nye trær i Mosseskogen. I områder hvor vi har måttet fjerne vegetasjon pga etablering av den nye anleggsveien har vi nå plantet nytt.

Mosseskogen er et yndet rekreasjonsområde for mange mossinger og prosjektet ønsker å legge til rette for at alle fremdeles skal ha gode friluftsopplevelser i skogen, til tross for at vi vil ha anleggstrafikk her de nærmeste årene.

Ingunn Biørnstad, prosjektets rådgiver for ytre miljø, forteller mer om tiltakene i Mosseskogen: – Vi har nå plantet nye trær som hører naturlig hjemme i Mosseskogen. I samråd med en landskapsarkitekt har vi valgt ut tresorter ifra den stedlige vegetasjonen i området. Vi har plantet bjørk, gran, or og selje, og har tatt hensyn til hvor det skal plantes mer og mindre fuktkrevende arter, forteller hun.

Når prosjektet står ferdig vil deler av anleggsveien bli fjernet igjen og området tilbakeført til naturlig grunn slik det var før veien kom.

Bilde: Ingunn Biørnstad, miljørådgiver for Bane NORs jernbaneprosjekt i Moss. Foto: Glenn Lund, Bane NOR