Flere bussavganger

Moss og Rygge kommuner har klare mål om å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt i regionen. En omlegging av busstilbudet fra høsten 2019 vil være et viktig bidrag for å oppnå dette....