Moss havnebasseng flyfoto

Anbefaler å gå videre med tre alternativer for rv. 19

Fredag 22. november var engasjerte politikere samlet på Statens vegvesens vegkontor. Jyar Dara, prosjektleder for riksveg 19, presenterte de alternativene prosjektet anbefaler å utrede videre.

Politikerne fulgte spent og årvåkent med på Daras dokumentasjon og tilhørende forklaringer, og det var en god stemning da han var ferdig med både presentasjon og å svare utdypende på spørsmål.
Moss’ ordfører, Hanne Tollerud, uttalte at hun var lettet, og svært mange kommenterte at presentasjonen var vært svært grundig og ga gode svar og dertil retning for det videre arbeidet med planprogrammet.

Klikk her for å se presentasjonen av Jyar Dara: Rv.19 presentasjon Moss

Innslag fra informasjonsmøtet ved NRK.