Aktuelt side

Moss og Rygge kommuner har klare mål om å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt i regionen. En omlegging av busstilbudet fra høsten 2019 vil være et viktig bidrag for å oppnå dette.

– Metrolinjene i Moss hadde over 700.000 passasjerer i 2018 og har hatt en positiv utvikling siden oppstarten i 2014 med en samlet vekst på over 15%. Vi opplever samtidig en del utfordringer med dagens tilbud som vi nå vil prøve å rette på.

For å øke kollektivandelen, er det viktig gjøre tilbudet enklere, mer forutsigbart og lettere tilgjengelig for folk. Vi må prioritere arbeids- og skolereiser på de viktigste strekningene først, så må vi samtidig ha en bredde i tilbudet som også ivaretar reisebehovene utenfor hovedlinjene og utenfor rushtiden. Jeg mener at det nye tilbudet er et godt skritt i riktig retning, sier Olav I. Moe, leder for Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune

Nye busslinjer

Nytt busstilbud har fokus på de tyngste boligområdene og arbeidsplassene i Moss og Rygge gjennom etablering av 5 hovedbusslinjer med 15 minutters frekvens i rushtrafikken og 30 minutter ellers.

Tilbudet mot Øreåsen er delt i linje 21 og 24 for å betjene Høyden og Varnaveien, og vil samlet sett gi like høy frekvens som øvrige linjer på størstedelen av strekningen.

Flere rushtidsavganger

Bussene vil ha flere avganger i rushtiden, som i dagens tilbud, men rushtiden utvides nå til 3 timer på morgenen og 4 timer på ettermiddagen. Dette vil gi 2 til 3 timer ekstra med dobbelt så mange avganger sammenlignet med dagens tilbud.

En slik utvidelse gjør at busstilbudet vil være et bedre alternativ for flere pendlere, blant annet til Oslo.

Antall avganger med lokalbusslinjene øker til 30 minutters frekvens i rushtiden og 60 minutter ellers.

Bedre tilrettelagt for pendlere

Avgangstidene er planlagt med utgangspunkt i togtidene for regiontog på Moss stasjon og lokaltog på Kambo stasjon.

De nye hovedlinjene vil betjene sentrum og ikke kjøre igjennom som i dagens tilbud. Dette gir mulighet for bedre kjøretider og økt reguleringstid som forhåpentligvis vil gi bedre forutsigbarhet og avgangspresisjon. Målet er færre forsinkelser og bedre pålitelighet.

 

Her finner du linjekart, rutetabeller og mer informasjon om det nye tilbudet.