Aktuelt side

Moss og Rygge kommuner har klare mål om å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt i regionen. En omlegging av busstilbudet fra høsten 2019 vil være et viktig bidrag for å oppnå dette.

– Metrolinjene i Moss hadde over 700.000 passasjerer i 2018 og har hatt en positiv utvikling siden oppstarten i 2014 med en samlet vekst på over 15%. Vi opplever samtidig en del utfordringer med dagens tilbud som vi nå vil prøve å rette på.

For å øke kollektivandelen, er det viktig gjøre tilbudet enklere, mer forutsigbart og lettere tilgjengelig for folk. Vi må prioritere arbeids- og skolereiser på de viktigste strekningene først, så må vi samtidig ha en bredde i tilbudet som også ivaretar reisebehovene utenfor hovedlinjene og utenfor rushtiden. Jeg mener at det nye tilbudet er et godt skritt i riktig retning, sier Olav I. Moe, leder for Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune

Nye busslinjer

Nytt busstilbud har fokus på de tyngste boligområdene og arbeidsplassene i Moss og Rygge gjennom etablering av 5 hovedbusslinjer med 15 minutters frekvens i rushtrafikken og 30 minutter ellers.

Tilbudet mot Øreåsen er delt i linje 21 og 24 for å betjene Høyden og Varnaveien, og vil samlet sett gi like høy frekvens som øvrige linjer på størstedelen av strekningen.

Flere rushtidsavganger

Bussene vil ha flere avganger i rushtiden, som i dagens tilbud, men rushtiden utvides nå til 3 timer på morgenen og 4 timer på ettermiddagen. Dette vil gi 2 til 3 timer ekstra med dobbelt så mange avganger sammenlignet med dagens tilbud.

En slik utvidelse gjør at busstilbudet vil være et bedre alternativ for flere pendlere, blant annet til Oslo.

Antall avganger med lokalbusslinjene øker til 30 minutters frekvens i rushtiden og 60 minutter ellers.

Bedre tilrettelagt for pendlere

Avgangstidene er planlagt med utgangspunkt i togtidene for regiontog på Moss stasjon og lokaltog på Kambo stasjon.

De nye hovedlinjene vil betjene sentrum og ikke kjøre igjennom som i dagens tilbud. Dette gir mulighet for bedre kjøretider og økt reguleringstid som forhåpentligvis vil gi bedre forutsigbarhet og avgangspresisjon. Målet er færre forsinkelser og bedre pålitelighet.

 

Her finner du linjekart, rutetabeller og mer informasjon om det nye tilbudet. 

 • 17. februar 2021 Reisevaner i Oslo og Viken. En analyse av nasjonal reisevaneundersøkelse 2018/2019

  Partene i Miljøløftet Moss spleiset i 2017 på en reisevaneundersøkelse. Analysen er basert på basert på data fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen. Rapporten for reisevaneundersøkelsen er nå ferdigstilt. Området er delt inn i ulike soner, og rapporten fokuserer på forskjeller og likheter i reisevaner i ulike deler av området. Ett......

 • 21. desember 2020 Dette er Miljøløftet Moss

  Lurer du på hva Milljøløftet Moss er. Nå kan du se vår splitter nye informasjonsfilm. ...

 • 10. desember 2020 Invitasjon til å delta i en undersøkelse.

  Sjøsiden Moss og Bane NOR Eiendom Sjøsiden Moss AS og Bane NOR Eiendom skal utvikle to sentrale områder rundt nye Moss stasjon og inviterer til å delta i en undersøkelse. Dette er første del av medvirkning til detaljregulering som planlegges gjennomført fra 2021....

 • 11. november 2020 Slik reiser du smittevennlig i Moss

  - Overlat plassen til de som trenger det, sier Solfrid Rød Olsen ved Østfold kollektivtrafikk. Hun oppfordrer passasjerene til å spre reisene eller velge alternative transportformer for å unngå fulle busser i Moss....

 • 4. november 2020 Forskjøvet fremdrift i planlegging av riksvei 19

  Svakheter ved grunnlaget for den pågående kvalitetssikringen av riksvei 19 gjennom Moss medfører at planleggingen av veien blir forskjøvet, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding tirsdag 3.november....

 • 27. oktober 2020 Ta vintersjekken av sykkelen selv

  Lurer du på hvordan du kan vedlikeholde sykkelen din? Eller hvordan man skifter dekk på sykkelen? Miljøløftet Moss har laget to filmer som viser deg hvordan du kan gjøre dette på en best mulig måte....

 • 13. oktober 2020 Visste du at det er påbudt med lys på sykkelen i mørket?

  Å sykle uten lys når det er mørkt er ulovlig og kan være risikofylt. Dette kan bøtelegges av politiet med 1150 kroner, det er sure penger det. Verre er det likevel å bli påkjørt av en bilist som ikke har sett deg. ...

 • 6. oktober 2020 Setter sikkerheten først i Kransen

  - Mens prosjektet ligger godt i rute med tunnelene samt i dagsonen i Rygge, ser vi at vi har havnet bak plan i Moss sentrum med prosjektering og grunnstabilisering, skriver Bane NOR på nettsiden for prosjektet. For tiden jobbes det med grunnstabilisering i Moss sentrum med både kalksementstabilisering og jetinjisering....

 • 6. oktober 2020 Ny leder for Styringsgruppa for Miljøløftet Moss

  Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for distrikt og vei, er valgt som ny leder i Styringsgruppa for Miljøløftet Moss. ...

 • 28. mai 2020 Bane NOR: Infopresentasjon for Kransen 5. juni

  Den femte juni presenterer Bane NOR en større infopakke for innbyggerne i Moss om arbeidene i sentrum/Kransen....

 • 16. mai 2020 Positiv til statlig tiltakspakke for fylkeskommunene

  – Denne tiltakspakken er en god start, og det er signalisert en positiv vilje til videre forpliktelser. Krisepakken til kollektivtrafikken reduserer usikkerhet inn mot påsken, og gir et nødvendig pusterom for kollektivselskapene i Viken, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen....

 • 14. mai 2020 Fremtidens jernbane

  Bane NOR bygger fremtidens jernbane. Se hvordan det kommer det til å se ut når den nye stasjonen er på plass. ...

 • 5. mai 2020 Høring av forslag til planprogram for hensetting

  Bane NOR planlegger bygging av et nytt anlegg for togparkering i Mosseregionen. Det er laget et planprogram, som viser hva som skal utredes og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Dette planprogrammet er nå lagt ut på offentlig høring, og alle som ønsker det kan kommentere....

 • 2. april 2020 Møte i styringsgruppen for Miljøløftet Moss streames

  Møtet i Styringsgruppen for Miljøløftet Moss fredag 2.april vil sendes på kommune-tv på Moss kommunes nettsider....

 • 5. mars 2020 Ny leder for styringsgruppen for Miljøløftet Moss

  Kristoffer Robin Haug, fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken er ny leder for Styringsgruppen for Miljøløftet Moss. ...

 • 26. februar 2020 Rimeligere kontanttillegg og fortsatt rabatt i appen

  Politikerne snur på to punkter i arbeidet med like regler for alle kollektivreisende i Viken. Det innebærer at kontanttillegget for voksen blir 5 kroner i stedet for 20 kroner, og at det fortsatt er rabatt på enkeltbillett i billett-appen. ...

 • 5. februar 2020 Siste nytt om status på rv.19

  Statens vegvesen har, i tråd med gjeldende fremdriftsplan, oppsummert anbefalingen fra planarbeidet i et notat til Samferdselsdepartementet. Departementet skal behandle saken og komme med sin innstilling. Når innstillingen fra departementet foreligger, sender Vegvesenet en høringsutgave av planprogrammet til Moss kommune for førstegangs politisk behandling....

 • 23. januar 2020 Tar buss som aldri før

  Busspassasjerene i Moss reiser hyppigere med buss etter at Østfold kollektivtrafikk innførte nytt busstilbud i august i fjor. ...