Forside

Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal Miljøløftet Moss sørge for at Moss blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Aktuelt

  • Reisevaner i Oslo og Viken. En analyse av nasjonal reisevaneundersøkelse 2018/2019

    Partene i Miljøløftet Moss spleiset i 2017 på en reisevaneundersøkelse. Analysen er basert på basert på data fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen. Rapporten for reisevaneundersøkelsen er nå ferdigstilt. Området er delt inn i ulike soner, og rapporten fokuserer på forskjeller og likheter i reisevaner i ulike deler av området. Ett......

  • Dette er Miljøløftet Moss

    Lurer du på hva Milljøløftet Moss er. Nå kan du se vår splitter nye informasjonsfilm. ...

  • Invitasjon til å delta i en undersøkelse.

    Sjøsiden Moss og Bane NOR Eiendom Sjøsiden Moss AS og Bane NOR Eiendom skal utvikle to sentrale områder rundt nye Moss stasjon og inviterer til å delta i en undersøkelse. Dette er første del av medvirkning til detaljregulering som planlegges gjennomført fra 2021....