Forside

Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal Miljøløftet Moss sørge for at Moss blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Aktuelt

  • Nye regler for bussreiser

    Nå blir det like regler for alle som reiser kollektivt i Viken. Grunnen til det er at kollektivreisende i Viken skal oppleve like vilkår, uavhengig av hvor de kjøper billett. Det innebærer flere endringer for Østfold kollektivtrafikk, som oppfordrer passasjerene til å sette seg inn i de nye reglene. Endringene......

  • Siste nytt om status på rv.19

    Statens vegvesen har, i tråd med gjeldende fremdriftsplan, oppsummert anbefalingen fra planarbeidet i et notat til Samferdselsdepartementet. Departementet skal behandle saken og komme med sin innstilling. Når innstillingen fra departementet foreligger, sender Vegvesenet en høringsutgave av planprogrammet til Moss kommune for førstegangs politisk behandling....

  • Tar buss som aldri før

    Busspassasjerene i Moss reiser hyppigere med buss etter at Østfold kollektivtrafikk innførte nytt busstilbud i august i fjor. ...