Forside

Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal Miljøløftet Moss sørge for at Moss blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Aktuelt

  • Dette er Miljøløftet Moss

    Lurer du på hva Milljøløftet Moss er. Nå kan du se vår splitter nye informasjonsfilm. ...

  • Invitasjon til å delta i en undersøkelse.

    Sjøsiden Moss og Bane NOR Eiendom Sjøsiden Moss AS og Bane NOR Eiendom skal utvikle to sentrale områder rundt nye Moss stasjon og inviterer til å delta i en undersøkelse. Dette er første del av medvirkning til detaljregulering som planlegges gjennomført fra 2021....

  • Slik reiser du smittevennlig i Moss

    - Overlat plassen til de som trenger det, sier Solfrid Rød Olsen ved Østfold kollektivtrafikk. Hun oppfordrer passasjerene til å spre reisene eller velge alternative transportformer for å unngå fulle busser i Moss....