Forside

Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal Miljøløftet Moss sørge for at Moss blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Aktuelt

  • Fremtidens jernbane

    Bane NOR bygger fremtidens jernbane. Se hvordan det kommer det til å se ut når den nye stasjonen er på plass. ...

  • Høring av forslag til planprogram for hensetting

    Bane NOR planlegger bygging av et nytt anlegg for togparkering i Mosseregionen. Det er laget et planprogram, som viser hva som skal utredes og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Dette planprogrammet er nå lagt ut på offentlig høring, og alle som ønsker det kan kommentere....

  • Positiv til statlig tiltakspakke for fylkeskommunene

    – Denne tiltakspakken er en god start, og det er signalisert en positiv vilje til videre forpliktelser. Krisepakken til kollektivtrafikken reduserer usikkerhet inn mot påsken, og gir et nødvendig pusterom for kollektivselskapene i Viken, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen....