Forside

Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal Miljøløftet Moss sørge for at Moss blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Aktuelt

 • Flere avganger på Østfoldbanen

  Pendlerne på Østfoldbanen går en enklere hverdag i møte. Nå blir det flere rushtidsavganger og flere seter mellom Stabekk og Moss....

 • Hovedarbeidene for dobbeltspor er i gang

  Dette er en gledens dag for Moss. Endelig er vi i gang, strålte ordfører Hanne Tollerud (A), for dagen omdøpt til «Dynamitt-Hanne». - Det har vært en lang ventetid. I nærmere 30 år har vi jobbet med jernbaneutbygging gjennom Moss, og nå er vi endelig i gang! ...

 • Moss havnebasseng flyfoto

  Anbefaler å gå videre med tre alternativer for rv. 19

  Fredag 22. november var engasjerte politikere samlet på Statens vegvesens vegkontor. Jyar Dara, prosjektleder for riksveg 19, presenterte de alternativene prosjektet anbefaler å utrede videre. ...